13 recreatiebungalows op de Eikenhof in Reutum

Privacyverklaring

INTRODUCTIE
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.eikenhofreutum.nl van Hoek Bouwprojecten B.V. Wij, Hoek Bouwprojecten B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:
• versturen van nieuwsbrieven
• aanmelding voor events
• toewijzen van bouwnummers
• ten behoeve van kopers begeleiding
• ter voorbereiding van werkzaamheden met betrekking tot jouw woning door ons
of onze leveranciers
• het bestellen van artikelen via onze website
• in behandeling nemen van vragen en klachten
• het doen van klanttevredenheidsonderzoek
 
Wij verwerken van al onze bezoekers:
• IP-adres;
• Cookies.
 
Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:
• voor- en achternaam
• e-mailadres
• adres
• telefoonnummer

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
• via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
• door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
• Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van Hoek Bouwprojecten B.V.
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Hoek Bouwprojecten B.V. diensten te verlenen
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

COOKIES
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

CONTACT & VRAGEN
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@hoek-bouwprojecten.nl

Fiscaal voordeel (btw)

De aankoop van een nieuwe recreatiebungalow in Nederland is belast met 21% omzetbelasting (btw). Onder bepaalde voorwaarden kan deze teruggevorderd worden van de belastingdienst. Het terugvorderen is afhankelijk van hoe de bungalow gebruikt wordt:

 • Volledig eigen gebruik.
  • Kan niet worden teruggevorderd.
 • Volledig verhuur.
  • Kan volledig worden teruggevorderd.
 • Combinatie van eigen gebruik en verhuur.
  • Kan procentueel worden teruggevorderd.
  • Bijvoorbeeld: De recreatiebungalow is bij aankoop bestemd voor 80% verhuur en 20% eigen gebruik. Wanneer de aankoopsom van de recreatiebungalow €282.000,- exclusief btw bedraagt, dan bedraagt de btw €59.220,-.
   In dat geval heeft u bij aankoop een recht op terugvordering van 80% van de btw (€47.376,-).

Meer informatie? Vraag de makelaar naar de voorwaarden!